Làm Chìa Khóa Xe Ford, làm chìa khóa xe hơi Ford, chìa khóa ô tô, làm chìa khóa xe hơi, khóa xe hơi, làm chìa, lam chia, lam chia khoa remote, làm chìa khóa thông minh, khóa thông minh, khóa từ
FOR21 6B3 - Ford Everest Keyshell 3 Button 2016
Vỏ Chìa khóa ô tô Ford Everest Keyshell 3 Button 2016

Mã SP: FOR21 6B3

Loại chìa: Vỏ Remote

Số nút: 2 nút.

Tần số: ...mhz

Đời: 2016
FOR22 6B2 - FORD Wildtrak Keyshell 2 Button
Chìa khóa ô tô  FORD Wildtrak Keyshell 2 Button

Mã SP: FOR22 6B2

Loại chìa:  Vỏ

Số nút:  2 nút

Tần số: ...
FOR19 2A23 - FORD Wildtrak Remote Flip 2 Button 433mhz 2015...
Chìa khóa ô tô  FORD Wildtrak Remote Flip 2 Button 433mhz 2015 - 2018

Mã SP: FOR19 2A23 

Loại chìa:  Remote

Số nút:  2 nút

Tần số: 433mhz
FOR03 2B33 - Ford Everest Remote 3 Button 433mhz Year 2016...
Chìa khóa ô tô  Ford Everest Remote 3 Button 433mhz Year 2016 Chip HITAG PRO

Mã SP: FOR03 2B33

Loại chìa:  Remote

Số nút:  3 nút

Tần số: 433mhz
FOR07 1A33 - Ford Keyless Go 3 Button 433 HITAG PRO...
Chìa khóa ô tô  Ford Keyless Go 3 Button 433 HITAG PRO Chip 2015

Mã SP: FOR07 1A33

Loại chìa:  Keyless Go

Số nút:  3 nút

Tần số: 433mhz
FOR06 1B33 - Ford Keyless Go 3 Button 433 83DST Chip...
Chìa khóa ô tô  Ford Keyless Go 3 Button 433 83DST Chip 2015

Mã SP: FOR06 1B33 

Loại chìa:  Keyless Go

Số nút:  3 nút

Tần số: 433mhz
FOR24 6B2 - Ford Focus KeyShell 2 Button
Vỏ Chìa khóa ô tô Ford Focus KeyShell 2 Button

Mã SP: FOR24 6B2

Loại chìa:  Vỏ

Số nút:  2 nút

Tần số: ...
FOR02 2B33 - Ford Ranger Remote 3 Button 433mhz 2009 -...
Chìa khóa ô tô  Ford Ranger Remote 3 Button 433mhz 2009 - 2011 Chip 4D83

Mã SP: FOR02 2B33

Loại chìa:  Remote

Số nút:  3 nút

Tần số: 433mhz
FOR13 6B3 - Ford Forcus KeyShell
Vỏ Chìa khóa ô tô  Ford Forcus KeyShell

Mã SP: FOR13 6B3

Loại chìa:  Vỏ

Số nút:  ...

Tần số: ...
FOR01 2B33 - Ford Forcus Remote 3 Button 433mhz 2011 -...
Chìa khóa ô tô  Ford Forcus Remote 3 Button 433mhz 2011 - 2014 Chip 4D83

Mã SP: FOR01 2B33

Loại chìa:  Remote

Số nút:  3 nút

Tần số: 433mhz
FOR25 1A23 - Ford Keyless Go 433mhz 2 Button
Vỏ Chìa khóa ô tô Ford Keyless Go 433mhz 2 Button

Mã SP: FOR25 1A23

Loại chìa: Vỏ Keyless Go

Số nút: 2 nút.

Tần số: 433 mhz

Đời: ...
FOR05 2B33 - Ford Fiesta Remote 3 Button 433mhz 2004 -...
Chìa khóa ô tô Ford Fiesta Remote 3 Button 433mhz 2004 - 2008

Mã SP: FOR05 2B33

Loại chìa: Remote

Số nút: 3 nút.

Tần số: 433 mhz

Đời: 2004 - 2008
FOR15 6B3 - Ford SeyShell 3 Button
Vỏ Chìa khóa ô tô Ford SeyShell 3 Button

Mã SP: FOR15 6B3

Loại chìa: Vỏ Remote

Số nút: 3 nút.

Tần số: ... mhz

Đời: ...
FOR 20 5B - Ford Key Blade Lưỡi Thẳng Hoặc Lưỡi...
Chìa khóa ô tô Ford Key Blade Lưỡi Thẳng Hoặc Lưỡi Đinh (đũa)

Mã SP: FOR 20 5B

Loại chìa: lưỡi thăng hoặc Lưỡi Đinh

Số nút: ... nút.

Tần số: ... mhz

Đời: ...
FOR16 2B33 - FORD Escape Remote 3 Button 433 mhz Tong...
Chìa khóa ô tô FORD Escape Remote 3 Button 433 mhz Tong Teng

Mã SP: FOR16 2B33

Loại chìa: Remote tong teng

Số nút: 3 nút.

Tần số: 433 mhz

Đời: ...
FOR14 6B3 - Ford Everet / Ford Escape KeyShell Tong Teng...
Vỏ Chìa khóa ô tô Ford Everet / Ford Escape KeyShell Tong Teng 3 button

Mã SP: FOR14 6B3

Loại chìa: Vỏ Remote tong teng

Số nút: 3 nút.

Tần số: 315 mhz

Đời: ...
FOR17 2B35 - FORD Escape Remote 3 Button 315 mhz Tong...
Chìa khóa ô tô FORD Escape Remote 3 Button 315 mhz Tong Teng

Mã SP: FOR17 2B35

Loại chìa: Remote tong teng

Số nút: 3 nút.

Tần số: 315 mhz

Đời: ...
FOR18 2B25 - FORD Escape Remote 2 Button 315 mhz Tong...
Chìa khóa ô tô FORD Escape Remote 2 Button 315 mhz Tong Teng

Mã SP: FOR18 2B25

Loại chìa: Remote tong teng

Số nút: 2 nút.

Tần số: 315 mhz

Đời: ...
FOR11 6B2 - Ford Everest Key Shell 2 Button Tong Teng...
Vỏ Chìa khóa ô tô Ford Everest Key Shell 2 Button Tong Teng

Mã SP: FOR11 6B2

Loại chìa: Vỏ Remote tong teng

Số nút: 2 nút.

Tần số: ... mhz

Đời: ...
FOR12 2B23 - Ford Everest / Madaz Tong Teng Remote 2...
Chìa khóa ô tô Ford Everest / Madaz Tong Teng Remote 2 Button 433mhz

Mã SP: FOR12 2B23

Loại chìa: Remote tong teng

Số nút: 2 nút.

Tần số: 433 mhz

Đời: ...
FOR08 5B - Ford Transponder Key
Chìa khóa ô tô Ford Transponder Key Shell

Mã SP: FOR08 5B

Loại chìa: Chìa từ

Số nút: ... nút.

Tần số: ...mhz

Đời: ...
FOR09 5B - Ford Transponder Key
Chìa khóa ô tô Ford Transponder Key

Mã SP: FOR09 5B

Loại chìa: Chìa từ lưỡi phay

Số nút: ... nút.

Tần số: ...mhz

Đời: ...
FOR10 5B - Ford Transponder Key
Chìa khóa ô tô Ford Transponder Key Shell

Mã SP: FOR10 5B

Loại chìa: Chìa từ lưỡi đinh

Số nút: ... nút.

Tần số: ...mhz

Đời: ...
FOR23 5B - Ford Transponder Key Shell
Chìa khóa ô tô Ford Transponder Key Shell

Mã SP: FOR23 5B

Loại chìa: Chìa từ lưỡi răng

Số nút: ... nút.

Tần số: ...mhz

Đời: ...