Làm Chìa Khóa Xe Kia, làm chìa khóa xe hoi KIA, chìa khóa ô tô, làm chìa khóa xe hơi, khóa xe hơi, làm chìa, lam chia, lam chia khoa remote, làm chìa khóa thông minh, khóa thông minh, khóa từ
KIA01 1B33 - Kia K5 2015 Keyless Go 3 Button 433mhz...
Chìa khóa ô tô Kia K5 2015 Keyless Go 3 Button 433mhz

Mã SP: KIA01 1B33

Loại chìa: Keyless Go

Số nút: 3 nút.

Tần số: 433 mhz

Đời: 2015
KIA10 1B43 - Kia Keyless Go 4 Button 433mhz
Chìa khóa ô tô Kia Keyless Go 4 Button 433mhz

Mã SP: KIA10 1B43

Loại chìa: Keyless Go

Số nút: 4 nút.

Tần số: 433 mhz

Đời: ...
KIA09 1B33 - Kia Keyless Go 3 Button 433mhz
Chìa khóa ô tô Kia Keyless Go 3 Button 433mhz

Mã SP: KIA09 1B33

Loại chìa: Keyless Go

Số nút: 3 nút.

Tần số: 433 mhz

Đời: ...
KIA08 2A53 - KIA Remote 433mhz 5 Buttion
Chìa khóa ô tô KIA Remote 433mhz 5 Buttion

Mã SP: KIA08 2A53

Loại chìa: Remote

Số nút: 5 nút.

Tần số: 433 mhz

Đời: ...
KIA05 6B3 - Kia SPORTAGE Key Shell 3 Button
Vỏ Chìa khóa ô tô Kia SPORTAGE Key Shell 3 Button

Mã SP: KIA05 6B3​

Loại chìa: Vỏ Remote

Số nút: 3 nút.

Tần số: ... mhz

Đời: ...
KIA02 6B3 - Kia MORNING Key Shell 3 Button
Vỏ Chìa khóa ô tô Kia MORNING Key Shell 3 Button

Mã SP: KIA02 6B3

Loại chìa: Vỏ Remote

Số nút: 3 nút.

Tần số: ... mhz

Đời: ...
KIA06 2A10 - Kia Morning Remote Key Straight 1 Button
Chìa khóa ô tô Kia Morning Remote Key Straight 1 Button

Mã SP: KIA06 2A10

Loại chìa: Remote

Số nút: 1 nút.

Tần số: ... mhz

Đời: ...
KIA07 5B - Kia Transponder Key
Chìa khóa ô tô Kia Transponder Key

Mã SP: KIA07 5B

Loại chìa: Chìa từ

Số nút: ... nút.

Tần số: ... mhz

Đời: ...