Làm Chìa Khóa Xe Lexus, làm chìa khóa xe hơi Lexus, chìa khóa ô tô, làm chìa khóa xe hơi, khóa xe hơi, làm chìa, lam chia, lam chia khoa remote, làm chìa khóa thông minh, khóa thông minh, khóa từ
LEX06 1A45 - Lexus ES Keyless Go 4 Button 315mhz 2006...
Chìa khóa ô tô Lexus ES Keyless Go 4 Button 315mhz 2006 - 2008

Mã SP: LEX06 1A45

Loại chìa: Keyless Go

Số nút: 4 nút.

Tần số: 315 mhz

Đời : 2006 - 2008
LEX07 1A45 - Lexus ES Keyless Go 4 Button 315mhz 2009...
Chìa khóa ô tô Lexus ES Keyless Go 4 Button 315mhz 2009 - 2012

Mã SP: LEX07 1A45

Loại chìa: Keyless Go

Số nút: 4 nút.

Tần số: 315 mhz

Đời : 2009 - 2012
LEX08 1A45 - Lexus LX570 Keyless Go 4 Button 315mhz 2008...
Chìa khóa ô tô Lexus LX570 Keyless Go 4 Button 315mhz 2008

Mã SP: LEX08 1A45​

Loại chìa: Keyless Go

Số nút: 4 nút.

Tần số: 315 mhz

Đời : 2008
LEX09 1A45 - Lexus LX570 Keyless go 4 button 315mhz 2009...
Chìa khóa ô tô Lexus LX570 Keyless go 4 button 315mhz 2009 - 2015

Mã SP: LEX09 1A45

Loại chìa: Keyless Go

Số nút: 4 nút.

Tần số: 315 mhz

Đời : 2009 - 2015
LEX10 1A45 - Lexus RX Keyless Go 4 Button 315mhz 2008...
Chìa khóa ô tô Lexus RX Keyless Go 4 Button 315mhz 2008 - 2013

Mã SP: LEX10 1A45

Loại chìa: Keyless Go

Số nút: 4 nút.

Tần số: 315 mhz

Đời : 2008 - 2013
LEX11 1A45 - Lexus GX460 Keyless Go 4 Button 315mhz 2009...
Chìa khóa ô tô Lexus GX460 Keyless Go 4 Button 315mhz 2009 - 2015

Mã SP: LEX11 1A45

Loại chìa: Keyless Go

Số nút: 4 nút.

Tần số: 315 mhz

Đời : 2009 - 2015
LEX20 1A45 - Lexus IS ES Keyless Go 4 Button 315mhz...
Chìa khóa ô tô Lexus IS ES Keyless Go 4 Button 315mhz 2011 - 2013

Mã SP: LEX20 1A45

Loại chìa: Keyless Go

Số nút: 4 nút.

Tần số: 315 mhz

Đời : 2011 - 2013
LEX22 1A43 - Lexus ES GS LS Keyless Go 4 Button...
Chìa khóa ô tô Lexus ES GS LS Keyless Go 4 Button 315mhz 2006 - 2009

Mã SP: LEX22 1A43

Loại chìa: Keyless Go

Số nút: 4 nút.

Tần số: 315 mhz

Đời : 2006 - 2009
LEX24 6B4 - Lexus Smart Key Shell 4 Button
Vỏ Chìa khóa ô tô Lexus Smart Key Shell 4 Button

Mã SP: LEX24 6B4

Loại chìa: Smart Key

Số nút: 4 nút.

Tần số: ... mhz

Đời : ...
LEX12 1A45 - Lexus RX Keyless Go 4 Button 315mhz 2015...
Chìa khóa ô tô Lexus RX Keyless Go 4 Button 315mhz 2015 - 2017

Mã SP: LEX12 1A45

Loại chìa: Keyless Go

Số nút: 4 nút.

Tần số: 315 mhz

Đời : 2015 - 2017
LEX15 1A45 - Lexus LX570 Keyless Go 4 Button 315mhz 2016...
Chìa khóa ô tô Lexus LX570 Keyless Go 4 Button 315mhz 2016 - 2018

Mã SP: LEX15 1A45

Loại chìa: Keyless Go

Số nút: 4 nút.

Tần số: 315 mhz

Đời : 2016 - 2018
LEX16 1A45 - Lexus ES GS Keyless Go 4 Button 315mhz...
Chìa khóa ô tô Lexus ES GS Keyless Go 4 Button 315mhz 2013 - 2017

Mã SP: LEX16 1A45

Loại chìa: Keyless Go

Số nút: 4 nút.

Tần số: 315 mhz

Đời : 2013 - 2017
LEX25 6B4 - Lexus Smart Key Shell 4 Button
Vỏ Chìa khóa ô tô Lexus Smart Key Shell 4 Button

Mã SP: LEX25 6B4

Loại chìa: Smart Key

Số nút: 4 nút.

Tần số: ... mhz

Đời : ...
LEX13 1A45 - Lexus LS460 Keyless Go 4 Button 315mhz 2013...
Chìa khóa ô tô Lexus LS460 Keyless Go 4 Button 315mhz 2013 - 2015

Mã SP: LEX13 1A45

Loại chìa: Keyless Go

Số nút: 4 nút.

Tần số: 315 mhz

Đời : 2013 - 2015
LEX21 1A35 - Lexus LS430 Keyless Go 3 Button 315mhz 2002...
Chìa khóa ô tô Lexus LS430 Keyless Go 3 Button 315mhz 2002 - 2005

Mã SP: LEX21 1A35

Loại chìa: Keyless Go

Số nút: 3 nút.

Tần số: 315 mhz

Đời : 2002 - 2005
LEX23 1A45 - Lexus RC Keyless Go 4 Button 315mhz 2013...
Chìa khóa ô tô Lexus RC Keyless Go 4 Button 315mhz 2013 - 2016

Mã SP: LEX23 1A45

Loại chìa: Keyless Go

Số nút: 4 nút.

Tần số: 315 mhz

Đời : 2013 - 2016
LEX03 2B30 - Lexus RX Remote 3 Button 314.2mhz Before 2008...
Board Chìa khóa ô tô Lexus RX Remote 3 Button 314.2mhz Before 2008 (board)

Mã SP: LEX03 2B30

Loại chìa: Board

Số nút: 3 nút.

Tần số: 314.2 mhz

Đời :  < 2008
LEX01 2B33 - Lexus ES Remote 3 Button 433mhz Before 2006...
Chìa khóa ô tô Lexus ES Remote 3 Button 433mhz Before 2006

Mã SP: LEX05 2B30

Loại chìa: Remote

Số nút: 3 nút.

Tần số: 433 mhz

Đời : < 2016
LEX05 2B30 - Lexus ES Remote 3 Button 314.2mhz
Chìa khóa ô tô Lexus ES Remote 3 Button 314.2mhz

Mã SP: LEX05 2B30

Loại chìa: Remote

Số nút: 3 nút.

Tần số: 314.2 mhz

Đời : ...
LEX02 2B30 - Lexus LX Remote 3 Button 314.2mhz
Chìa khóa ô tô Lexus LX Remote 3 Button 314.2mhz

Mã SP: LEX02 2B30

Loại chìa: Remote

Số nút: 3 nút.

Tần số: 314.2 mhz

Đời : ...
LEX19 6B3 - Lexus Key Shell 3 Button
Vỏ Chìa khóa ô tô Lexus Key Shell 3 Button

Mã SP: LEX19 6B3

Loại chìa: Vỏ Remote

Số nút: 3 nút.

Tần số: ... mhz

Đời : ...
LEX17 5B - Lexus Transponder Key
Chìa khóa ô tô Lexus Transponder Key

Mã SP: LEX17 5B

Loại chìa: Chìa cơ

Số nút: ... nút.

Tần số: ... mhz

Đời : ...