Làm Chìa Khóa Xe Nissan, làm chìa khóa xe hơi Nissan, chìa khóa ô tô, làm chìa khóa xe hơi, khóa xe hơi, làm chìa, lam chia, lam chia khoa remote, làm chìa khóa thông minh, khóa thông minh, khóa từ
NIS07 5B - Nissan Transponder Key
Chìa khóa ô tô  Nissan Transponder Key

Mã SP: NIS07 5B

Loại chìa: Remote

Số nút: ...

Tần số: ...
NIS06 6B4 - Nissan Key Shell 4 Button
Vỏ Chìa khóa ô tô  Nissan Key Shell 4 Button 

Mã SP: NIS06 6B4

Loại chìa: Vỏ

Số nút: 4 nút

Tần số: ...
NIS02 2B43 - Nissan Remote 4 Button 433mhz
Chìa khóa ô tô  Nissan Remote 4 Button 433mhz​

Mã SP: NIS02 2B43

Loại chìa: Remote

Số nút: 4 nút

Tần số: 433mhz
NIS01 2B45 - Nissan Remote 4 Button 315mhz
Chìa khóa ô tô  Nissan Remote 4 Button 315mhz

Mã SP: NIS01 2B45

Loại chìa: Remote

Số nút: 4 nút

Tần số: 315mhz
NIS08 2B23 - Nissan Remote Key Straight 2 Button 433mhz
Chìa khóa ô tô  Nissan Remote Key Straight 2 Button 433mhz​

Mã SP: NIS08 2B23

Loại chìa: Remote

Số nút: 2 nút

Tần số: 433mhz
NIS09 6B5 - Nissan Key Shell 5 Button New Model
Chìa khóa ô tô  Nissan Key Shell 5 Button New Model

Mã SP: NIS09 6B5

Loại chìa: Vỏ

Số nút: 5 nút

Tần số: ...
NIS05 1B23 - Nissan Navara Keyless Go 2 Button / 3...
Chìa khóa ô tô  Nissan Navara Keyless Go 2 Button / 3 Button 433mhz

Mã SP: NIS05 1B23

Loại chìa: Keyless Go

Số nút: 2 nút - 3 nút

Tần số: 433mhz
NIS04 1B33 - Nissan Xtrail Keyless Go 2015 - 2017 3...
Chìa khóa ô tô  Nissan Xtrail Keyless Go 2015 - 2017 3 Button 433mhz

Mã SP: NIS04 1B33

Loại chìa: Keyless Go

Số nút: 3 nút

Tần số: 433mhz
NIS03 1B45 - Nissan Teana 2006 - 2010 Keyless Go 4...
Chìa khóa ô tô  Nissan Teana 2006 - 2010 Keyless Go 4 Button 315mhz

Mã SP: NIS03 1B45

Loại chìa: Keyless Go

Số nút: 4 nút

Tần số: 315mhz