thiết bị chuẩn đoán ô tô, phần mềm chuẩn đoán ô tô, phầm mềm xe hơi, hộp điều khiển xe hơi
Autologics Mercedes
Công cụ chẩn đoán Autologic cho xe MERCEDES-BENZ là công cụ toàn diện nhất được cung cấp cho các gara chuyên làm MERCEDES-BENZ.
BMW ICOM A2+B+C wifi
Equipped with WIFI and a router, now you can use wireless function.
Porsche Piwis Tester II
Thiết bị chuẩn đoán Porsche bao gồm software và laptop Panasonic CF30
VAS 5054A license & Bluetooth
Thiết bị chuẩn đoán chính hãng cho Audi, Volkswagen
MINI VCI for TOYOTA TIS Techstream
MINI VCI FOR TOYOTA TIS Techstream V8.2 support Toyota TIS OEM diagnostic software; high performance with ARM CPU inside; high reliability of products using SMD chip, and certified by CE and FCC.
GM MDI OPEL GDS Wifi
Best and newest GM MDI tool,GM MDI can test all GM car from 1990-2013 year.
TOYOTA Intelligent Tester 2
Thiết bị chuẩn đoán TOYOTA Intelligent Tester 2