vỏ chìa khóa, thay vỏ, độ vỏ chìa khóa ô tô, phôi chìa khóa xe hơi, phôi chìa khóa ô tô, thay phôi từ khóa, thay vỏ chìa khóa ô tô, làm lại vỏ chìa khóa ô tô, làm lại vỏ phôi chìa khóa xe hơi,
MIT08 5B - Mitsubishi Transponder Key
Chìa khóa ô tô Mitsubishi Transponder Key

Mã SP: MIT08 5B

Loại chìa: Chìa từ

Số nút: ... nút.

Tần số: ... mhz

Đời: ...